fbpx

Työnäkö­tutkimukset

Optikko Kivinen on näköergonomian asiantuntija

Työskentely näyttöpäätteellä rasittaa silmiä enemmän kuin muu tarkka työ, sillä jatkuva katseen tarkentaminen näytölle vaatii silmälihaksilta paljon työtä. Kun kysymyksessä on normaalisti näkevä henkilö, jonka työolosuhteissa on huomioitu ergonomiset tekijät, silmien rasittuminen on vähäistä.

Erityistyölasit auttavat työpaikalla

Erityistyölasien tarpeen arviointi edellyttää aina yhteistyötä työterveyshuollon ja silmälasit määräävän optikon tai silmälääkärin välillä ja lasit toimittavan optikon kanssa. EU direktiivin 1405/93 mukaan työntekijöiden on saatava asianmukainen silmien ja näön tarkastus ennen näyttöpäätetyön aloittamista, säännöllisin väliajoin sen jälkeen ja siinä tapauksessa, että työntekijällä on näköön liittyviä vaikeuksia, jotka saattavat johtua näyttöpäätetyöstä. Määräaikaiset näön seulontatutkimukset ja tarvittaessa jatkotutkimukset ovat tarpeen aikuisnäön vuoksi yli 40-vuotialle. Pääsääntöisesti tarkastukset ovat tarpeen 3–5 vuoden välein.

Silmälasien tarve ei sinänsä johdu näyttöpäätetyöstä, vaan on osa yleistä terveydenhuoltoa. Työnantajan on hankittava työntekijälle näyttöpäätetyöhön sopivat erityiset silmälasit tai muut apuneuvot, jos niiden tarpeellisuus on käynyt ilmi tarkastuksessa, eivätkä tavanomaiset silmälasit ole työhön sopivat. Päätöksen tarkoittamia erityisiä silmälaseja ovat lasit, jotka poikkeavat normaaleista yleiskäyttöön tarkoitetuista silmälaseista voimakkuuden, linssityypin tai linssien asennuksen suhteen. Erityistyölasit ovat yleensä tarpeen vain aikuisnäköisillä työntekijöillä, jos työympäristöä ei voi muuttaa siten, että yleiskäyttöön soveltuvat lasit toimivat moitteetta. Käytännössä tämä koskee yli 50-vuotiaita, joskus 45–50 -vuotiaita ja poikkeustapauksissa alle 45-vuotiaita.