Piilolinssitarkastukset

Piilolinssitarkastus on piilolinssien käyttäjille tehtävä toimenpide, jossa tarkastamme silmien terveydentilan ja varmistamme, että nykyinen piilolinssityyppi on edelleen sopiva silmille. Samalla varmistetaan, että piilolinssien voimakkuus vastaa nykyistä näönkorjaustarvetta.

Miksi piilolinssikontrolli tehdään?

Piilolinssikontrollin tarkoitus on varmistaa, että näkö on käytössä olevilla piilolinsseillä mahdollisimman hyvä, ja että linssien käyttäminen on edelleen turvallista ja mukavaa.
Samalla varmistetaan, ettei silmissä ole merkkejä silmäsairauksista ja että silmät voivat kaikin puolin hyvin. Silmät muuttuvat jatkuvasti ja tämä voi vaikuttaa silmien arvoihin. Tästä syystä piilolinssitarkastuksessa olisi hyvä käydä kerran vuodessa.

Mitä piilolinssitarkastukseen sisältyy?

Piilolinssikontrollissa tarkistamme silmien näkemiseen vaikuttavat arvot. Lisäksi varmistamme, ettei silmissä ilmene piilolinssien liikakäytöstä tai muusta johtuvia haittavaikutuksia, kuten ärtyneisyyttä, hankaumia tai hapen puutetta. Samalla voidaan etsiä viitteitä mahdollisista silmäsairauksista ja tarvittaessa antaa lähete silmälääkärille.